bob体育官网,bob体育最新版下载地址

English Version
bob体育官网-bob体育最新版下载地址

关于2018年清明节放假期间研究生教学安排的通知

作者:苏琦 发布时间:2018-04-03 来源:研究生科


各位老师:

      根据学校清明节放假安排通知,现将2018年清明节期间研究生教学安排有关事项通知如下:

       1.2018年4月5日至7日放假调休,共3天。

      2.4月5日为清明节法定节假日,全校研究生停课,教室停用。 4月8日(星期日)按照星期五(单周)课表上课。

      3.因放假耽误的课程,由任课教师联系各学院研究生科安排补课。
 

     特此通知。

  
 
                                                                                                研究生院教学管理科
               2018年4月3日