bob体育官网,bob体育最新版下载地址

English Version
bob体育官网-bob体育最新版下载地址

关于2016级本学期开学缓补考的通知

作者: 发布时间:2020-05-14 来源:

  


        关于2016级课程的缓补考安排请见附件的考试安排和学生名单,请同学们带上准考证、学生证或身份证任意两证按照通知的时间地点去参加考试。上个学期申请了缓考的同学和补考的同学一起参加此次考试。请同学们相互转告,以免错过考试时间。


                                                                                                        bob体育官网教务科

                                                                                                                  2020-5-14